Thăm dò

Giao diện của websiteĐăng nhập

Thống kê truy cập

Số người Online : 122
Số lượt truy cập: 879,423
130-HD Nhiệm vụ năm học 2013-2014 (THCS)
11 - Sep - 2013  15:8
Kính gửi: - Các trường Trung học cơ sở; - Các trường Phổ thông cơ sở; - Các trường PTDT Bán trú THCS trong huyện; - Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện.

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013- 2014;

Căn cứ Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2013-2014;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh Sơn La, về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Thực hiện Công văn số 764/SGDĐT-GDTrH  ngày 21/8/2013 của Sở GDĐT Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Yên hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2013-2014 như sau:

 

Tài liệu đính kèm:
905 lượt xem