Đăng nhập

Thăm dò

Đánh giá của bạn về chương trình và sách giáo khoa hiện nay?Thống kê truy cập

Số người Online : 9
Số lượt truy cập: 283,507
Kính gửi : Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS, PTDT Bán trú trong toàn huyện.
TIN MỚI
43-Ke hoach to chuc Hoi thi giao vien gioi 2014-2015
172-Ho so CM tieu hoc 2014-2015
CV175-Trien khai cuoc thi giải toan, TA tren Internet NH2014-2015
CV 171 TO CHUC DAU NAM 2014-2015
CV 136 HOP DONG GV 2014
CV165 Phổ biến giáo dục pháp luật
160-CV chuan bi Hoi thao VNEN cap tinh
BAO CAO NAU AN BAN TRU T10.2014
YEU CAU BC RA SOAT TRUONG PTDT BAN TRU (10.10.2014)
161_PGD_VNEN thanh, quyet toan kinh phi Quy III_2014
 
 
 

 Ảnh mới

Liên kết

 

Mai khong quyen
Tu hao nha giao Viet Nam
Mai truong men yeu
Nét đẹp văn hóa Thái

Liên kết website

Tài liệu mới