Đăng nhập

Thăm dò

Đánh giá của bạn về chương trình và sách giáo khoa hiện nay?Thống kê truy cập

Số người Online : 7
Số lượt truy cập: 393,786
Kính gửi: - Các trường TH, THCS, TH&THCS có học sinh bán trú; - Các trường PTDT Bán trú; - Các trường Trung học phổ thông trong huyện.
TIN MỚI
31_2015_CV HD cuộc thi viết về VNEN
TB 07 THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN THI HSG 6, 7, 8
30 CV BAN HÀNH CÂU HỎI THI TPT GIOI
Kế hoạch tập huấn lớp ghép và sử dụng thiết bị dạy học năm học 2014-2015
CV Số 28_PGDĐT-SEQAP_ngày 28_19_3_2015_Bang hinh trai nghiệm
27 CV_GDĐT_CV HD THUC HIEN TIEU CHI GD VE XD NONG THON MOI.
THÔNG BÁO TAI LAI BIEU KHPT 2015-2016 CAP MAM NON - TIEU HOC
26 CV HUONG DAN XAY DUNG KHPHGD 2015-2016
15- KH tổng kết 5 năm GVT-ĐVN giai đoạn 2010-2015
06.KHUBKT CĐGD năm học 14-15
 
Văn bản chung
30 CV BAN HÀNH CÂU HỎI THI TPT GIOI
Kính gửi: - Các trường Tiểu học; - Các trường Trung học cơ sở; - Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở; - Các trường PTDTBT Tiểu học, Trung học cơ sở.
   TỔNG HỢP NHU CẦU CẢI TẠO SỬA CHỮA
   CV 21 PGDĐT
   NHẬP SỐ LIỆU (KHẨN)
   THÔNG BÁO
 
 

 Ảnh mới

Liên kết

 

Mai khong quyen
Tu hao nha giao Viet Nam
Mai truong men yeu
Nét đẹp văn hóa Thái

Liên kết website

Tài liệu mới